Senatvė nėra tik natūralus kūno nykimas ar neišvengiamas laiko bėgimas, bet ir ilgo gyvenimo dovana. Senti nėra pasmerkimas, tai palaiminimas! (Popiežius Pranciškus)