Projektai

Nuo 2022 m. rugpjūčio mėn. 2 iki 2023 m. spalio 31 d. VŠĮ ,,Globasta“ vykdo projektą ,,Sportas Visiems“.

Projekto tikslas - išplėsti teikiamų paslaugų ratą ir pasiūlyti daugiau ir įvairesnės sporto veiklos Globos namų Gyventojams bei jų artimiesiems, Įstaigos Darbuotojams ir vietos bendruomenei bei ugdyti toleranciją ir mažinti Globos namų Gyventojų socialinę atskirtį.

Įgyvendinus projekto veiklas Globos namų gyventojai bus skatinami tapti aktyvesniais visuomenės nariais, susirasti naujų draugų, atkurti ir palaikyti šeiminius ryšius, taip mažinant jų socialinę ir emocinę atskirtį. Tikimąsi, kad bent 40 proc. Projekto dalyvių taps fiziškai aktyvesni, stipresni, sveikesni, ugdys įpročius reguliariai sportuoti.

Viso projekto vertė 39750,30 eurų. Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.